28 mar 2018

Sportringen flyttar till nya lokaler och välkomnar Team Sportia

Sportbranschens snabbväxare Sportringen flyttar till nya och större lokaler på Krokslätts Fabriker i Mölndal. Sportringen som de senaste åren haft kraftig tillväxt har numera ca 150 butiker spridda över hela landet satsar nu framåt med ett ökat samarbete med Team Sportia.

Kedjorna behåller sin respektive modell, inriktning och logotype, vilket innebär att slutkonsumenten fortsatt känner igen sin lokala sportbutik. Det är i overheaden och i de ökade gemensamma inköpsvolymerna som synergieffekter finns. Sportleverantörer har länge efterfrågat ett tätare samarbete mellan de båda kedjorna vilket nu ser ut att bli av. Team Sportia genomgår därför en MBL under mars/april med syfte att nå en ny starkare gemensam plattform med start i juni.

”Tiden är inne för gemensamt kontor med Team Sportia. Ända sedan SGN:s förvärv av Sportringen har ambitionen varit ett gemensamt kontor med en gemensam overhead. Detta innebär att vi kommer ta del av respektive kedjas kvaliteter i en gemensam framåtriktad plattform. Inom dagens sportbransch så är Team Sportia och Sportringen tämligen unika då vi fortsatt är drivna av lokala entreprenörer. Jag tror på kraften, kunnandet och engagemanget vilket lokalt entreprenörskap ger. I kombination med en digital satsning skapar detta en optimal kundupplevelse, som en integrerad, vertikal sättning aldrig kan ge, menar Lars Palmgren VD för Sportringen och Team Sportia.”

Team Sportias konkretiserande av sitt DNA i det nya butikskonceptet ”It’s better outside”- lanseringen visar nu kedjan att man är i framkant. Lägger man till Sportringens expansion med både konceptbutiker och specialistbutiker som bevisar vikten av lokal anpassning så har kedjorna gemensamt en väldigt stark position på svenska Sportmarknaden och är näst störst i Sverige.

”Vi inom organisationen ser det som en förmån att få arbeta med kedjornas medlemmar och få utveckla relationen med våra gemensamma leverantörer i syfte att ge Sveriges sportkunder den optimala kundupplevelsen avslutar Lars.”

För mer information kontakta:
Lars Palmgren, VD Sportringen
0709-98 53 53
lars@sportringen.se