15 Nov 2017

SGN ritar om kartan i Sportsverige

Finländska SGN Group blir genom förvärv ägare till 100% av Sportringen AB och bildar en ny sportdivision, SGN Sport, som omfattar drygt 300 butiker i Sverige. I och med det blir man en av Sveriges ledande sporthandelsaktörer. SGN Sports omsättning var SEK 4,3 miljarder 2016 (inkl moms), vilket omsättningsmässigt gör bolaget till landets näst största sporthandelsaktör. Ny divisionschef och VD för SGN Sport blir Claes Meldgaard, som även kvarstår som VD för Team Sportia AB fram till våren 2018 då Sportringens VD Lars Palmgren även blir VD för Team Sportia AB.

I nya SGN Sport ingår: Team Sportia AB, Sportringen AB samt ett nytt koncept som lanseras under 2018 med målsättningen att bli Sveriges marknadsledande cykelkedja.

Hela Sportringen förvärvas

Den nya konstellationen är ett resultat av att SGN Group förvärvar resterande 50% av Sportringen AB. Sportringen och Team Sportia kommer att drivas som två separata koncept. Sportringen AB:s styrelseledamöter Sandro Arcari, Krister Jonsson och Hans Hedefur, som tidigare var hälftenägare av bolaget, kvarstår i ledning och styrelse för att kompetenssäkra och vidareutveckla bolaget. Denna grupp kommer även att ta plats i Team Sportias styrelse.

–Synergieffekter finns bland annat i gemensamma mässor, leverantörsutveckling och en samlad kostnadseffektiv overhead. Ambitionen är att slå ihop organisationerna och ha ett nytt gemensamt kontor under 2018 för de olika koncepten, säger SGN Sports VD och divisionschef Claes Meldgaard.

Turnaround i Team Sportia

Förändringstempot i Team Sportia har varit högt under 2016 och 2017. Butikerna är idag till 100% franchisedrivna, och efter kostnadseffektivisering och omorganisation prognostiserar Team Sportia AB ett positivt resultat för 2017.

Under våren 2018 implementeras ett nytt marknadskoncept för Team Sportia, som kommer att tydliggöra kedjan gentemot konsument. Det blir fortsatt även fokus på att utveckla e-handelserbjudandet på en snabbt växande marknad.

Sveriges största cykelkedja

Inom SGN Sport finns idag ett stort antal specialistbutiker inom cykel. För dessa byggs ett nytt, unikt butikskoncept under 2018. Målet är att bli störst på cykel i Sverige.

Entreprenörsdrivet

–Vi tror på entreprenörer med lokal kännedom och fokus på kunden. Vi formar nu starka alternativ till centralt styrda sportkedjor, och våra unika koncept är spännande för konsumenten. Jag är glad att Claes tar sig an denna nya och spännande uppgift med energi. Han har redan gjort stora insatser för Team Sportia. Jag är också glad att välkomna Lars Palmgren och Sportringens styrelseledamöter till Team Sportia. Synergierna mellan Team Sportia och det välskötta Sportringen gör att jag ser ljust på framtiden för SGN Sport, kommenterar SGN Groups koncernchef Sam Nieminen.

För mer information, kontakta:

Claes Meldgaard, divisionschef, VD SGN Sport, VD Team Sportia
E.post: claes.meldgaard@teamsportia.se
Telefon: +46 736 6623010

Lars Palmgren, VD Sportringen
E-post: lars@sportringen.se
Telefon: +46 709 985353

 

Fakta:
SGN Group är ett finländskt, familjeägt handelsföretag med drygt 80-årig historia.
Gruppen representerar ett flertal mycket starka internationella märkesprodukter.